برای کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان روستا برنامه داریم
برای کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان روستا برنامه داریم
خزعلی گفت: دولت برای کاهش آسیب های اجتماعی زنان روستایی برنامه دارد که بیمه اجتماعی فرزندان و اختصاص سهمیه و اعتبار خاص از جمله برنامه حمایتی دولت است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، انسیه خزعلی روز پنجشنبه در همایش سمن ها در ساری افزود: دولت با افزایش اعتبار در حوزه آسیب های اجتماعی زنان روستایی تلاش کرد بخشی از مشکلات پیش روی آنها را کاهش دهد که این امر زمینه رضایتمندی زنان را فراهم کرد.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی ما آن است تا با همه سمن ها در کشور دیدار داشته باشیم و برای حل مشکلات آنها با بهره مندی از تمام ظرفیت ها تلاش کنیم.

خزعلی با بیان این مطلب که برای کاهش آسیب های اجتماعی باید از توان سمن ها استفاده شود، خاطرنشان کرد: دغدغه های برخی از سمن ها در حوزه زنان با استفاده از ظرفیت های موجود استانها برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: خانواده نیازمند یک سرپرست است و این امر می تواند توسط یک مرد یا زن انجام شود اما زنان سرپرست خانواده که در بخش تولید فعالیت دارند باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

خزعلی با اشاره به مشکل زنان دچار اعتیاد بیان کرد: یکی از شرح وظایف در ماده ۱۶ و ۱۵ و اشتغالزایی شرافتمندانه برای این افراد است که با کار مناسب و محیط سالم باید درمان شوند.

معاون رییس جمهور ادامه داد: دولت با کمک برخی خیریه ها در تهیه جهیزیه، پیشگیری از اعتیاد اقدامات موثری انجام داده است که این رویه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه برخی از مادران از فرزندان معلول خود نگهداری می کنندکه با توجه به مشکلات روحی کمک و توجه آنها از طریق انجمن های زنان مورد تاکید است.

این مقام مسوول در خصوص حمایت از مشاغل خانگی زنان بیان داشت: حمایت از این زنان بصورت مجازی و حقیقی برای ارایه آموزش های خانگی و خرید محصولات تولیدی آنها باید مد نظر باشد.

ایرنا