بازنگری سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی
بازنگری سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی
در سیصد و شصت و سومین جلسه شورای اجرایی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، موضوع بازنگری سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، در جلسه ۳۶۳ شورای اجرایی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی که با حضور امیرعلی  حمیدیه دبیر ستاد علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی، دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی ستاد و سایر اعضاء برگزار شد، گزارشی از بازنگری سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی ارایه شد. در سال گذشته، موضوع بازنگری سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در نشست هم اندیشی بازنگری با حضور بیش از ۳۰ نفر از پژوهشگران و متخصصان مطرح این حوزه، مورد بازنگری قرار گرفته بود.

حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی در این جلسه در خصوص لزوم بازنگری این سند گفت: با توجه به رشد پرشتاب علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی طی سال‌های اخیر و دستیابی به جایگاه ویژه‌ای در درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و سرطان‌ها، باید موضوع بازنگری سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به اینکه کشورهای بسیاری، منابع و سرمایه‌های خود را به این مهم اختصاص داده‌اند، یاداور شد:  با توجه به گذشت حدود ۹ سال از تصویب سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و با عنایت به پیشنهاد سعیدرضاعاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازم است سند مذکور مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد و در همین راستا، در سیصدوشصت وسومین جلسه شورای اجرایی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی به ارایه گزارشی در خصوص بازنگری این سند ملی پرداخته شد.
همچنین در این جلسه، دکتر امیرخانی دبیر شورای راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول‌های بنیادی توضیحاتی در مورد برگزاری نشست با رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی در رابطه با ارائه وضعیت حوزه سلول درمانی در کشور و لزوم همیاری و همکاری سایر سازمان‌های مرتبط جهت پیشبرد اهداف ستاد ارائه کرد.
محسنی، مدیر بخش دانش آموزی، دکتر معدنی مدیر توسعه مراکز ارائه خدمات سلولی، دکتر ربانی مدیر بخش شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی، دکتر سلطانی نژاد مدیر فناوری، تجاری سازی و بازار و جمعی از مدیران و کارشناسان ستاد نیز در این جلسه شورای اجرایی ستاد در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مطرح شده پرداختند.