ایستگاه فضایی چین مجهز به دستگاه‌های حفاظتی شد
ایستگاه فضایی چین مجهز به دستگاه‌های حفاظتی شد
«یی گوانگفو» و «لی کانگ» فضانوردان چینی و از خدمه ماموریت شنژو ۱۸ که در ایستگاه فضایی چین اقامت می کنند، به طور موفقیت آمیز یک راهپیمایی ۶.۵ ساعته خارج از ایستگاه فضایی تیانگونگ انجام دادند.

به گزارش تیکنا و به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در این میان لی گوانگسو از داخل ایستگاه از فعالیت های آنها پشتیبانی و بازوی رباتیک را هدایت کرد.

لی کانگ نیز با استفاده از این بازوی رباتیک تجهیزات ایستگاه فضایی را هنگام راهپیمایی بررسی و کل فرایند را با دوربینی که روی کلاهش نصب شده بود، فیلمبرداری کرد. این دو فضانورد پس از تکمیل عملیات وارد ماژول علمی ونتیان شدند. هدف اصلی این راهپیمایی فضایی نصب دستگاه های حفاظتی برای تجهیزات خارج از ایستگاه به خصوص کابل ها و لوله ها بود تا ایمنی و ثبات طولانی مدت آزمایشگاه فضایی چین تامین شود.

در راهپیمایی فضایی پیشین که در اواخر می انجام شد، یی و لی یک حفاظ ضد زباله روی ماژول آزمایشگاهی منگتیان نصب کردند.

این فعالیت خارج از ایستگاه فضایی چین یک رکورد برای کشور به حساب می آمد و حدود ۸.۵ ساعت خارج از تیانگونگ طول کشید. لی کانگ در این باره می گوید: ایستگاه فضایی چین بسیار زیباست. هربار که بازوی رباتیک به بالاترین نقطه حرکت می کند نمی توانم با وجود نور درخشنده خورشید به ایستگاه فضایی نگاه نکنم.