انرژی هسته‌ای برای کنترل آفات کشاورزی در گیلان به کار گرفته می‌شود
انرژی هسته‌ای برای کنترل آفات کشاورزی در گیلان به کار گرفته می‌شود
عباسی با اشاره به مزایای انرژی هسته‌ای در عرصه‌های مختلف از جمله بهره‌گیری از آن در بخش کشاورزی و تولید محصول سالم و پایدار گفت: یکی از برنامه‌های این مرکز که با جدیت دنبال می‌شود مبارزه و کنترل آفات و بیماری‌هاست که باید از انرژی هسته‌ای سودمند برای کنترل آفات استفاده کنیم.

به گزارش گروه فناوری کشاورزی تیکنا، محمدرضا عباسی مژدهی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی گیلان در گفت‌وگویی اظهار کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی گیلان در حال امضای تفاهمنامه مشترکی با سازمان انرژی اتمی است تا در قالب پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه کنترل آفات اقدام کند.

وی عنوان کرد: در نخستین قدم کنترل یکی از آفات زیتون به نام آفت پسیل در برنامه قرار دارد و مقدمات آن فراهم شده است.

آفت پسیل زیتون با تغذیه از شیره گیاهی، ماده ای به اسم عسلک تولید می‌کند. این امر نیز موجب جذب گرد و خاک و مانع از تنفس و فتوسنتز برگ شده و در نهایت سبب افت عملکرد کمی و کیفی درختان زیتون می‌شود. نام های دیگر آفت پسیل، ‌ عباراتی مانند سفیدک، ‌ برفک و عسلک زیتون می باشد.

مژدهی ادامه داد: زمینی به مساحت ۵۰ هکتار برای احداث مرکز تحقیقات کشاورزی هسته ای در منطقه لاکان رشت اختصاص یافته و مراحل تکمیل این مرکز تا پایان سال جاری و اوایل سال ۱۴۰۳ انجام می شود و استان گیلان را در بخش تحقیقات نوین و فناوری های هسته برتر و ممتاز می کند.

وی عنوان کرد: با احداث این مرکز ضایعات کمتری در محصولات کشاورزی خواهیم داشت تا با افزایش عملکرد و منابع و استفاده از این تکنیک ها محصولات را از حشرات مضر آسیب زا مصون نگهداریم.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی گیلان با اشاره به مزایای انرژی اتمی در استفاده بهینه و مثبت در عرصه‌های غیر از تولید انرژی و بهره‌گیری از این شیوه در کشاورزی سالم و تولید محصول سالم و پایدار، گفت: یکی از برنامه‌های این مرکز که آن‌را به طور جدی دنبال می‌کند مبارزه و کنترل آفات و بیماری‌ها می‌باشد و بدنبال آن هستیم که از انرژی سودمند هسته‌ای برای کنترل آفات استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان انرژی اتمی تولید محصول سالم و کنترل آفات است لذا این مرکز در قدم اول برای کنترل آفت پسیل زیتون و در قدم‌های بعدی به دنبال سایر کنترل عوامل خسارت زا بر روی محصولات کشاورزی گیلان است.

مژدهی اضافه کرد: در کنترل آفت سپردار توت نیزکه یکی از محدودیت‌هایی است که چالش هایی برای صادرات این محصول ایجاد کرده است بدنبال آن هستیم که با پرتو تابانی و استفاده از انرژی سودمند هسته ای برای کنترل آفاتی از این دست اقدام کنیم. در ایجاد مرکز تحقیقات کشاورزی هسته ای مهم آن است که بتوانیم نتایج را استحصال کرده و در عرصه زراعت و باغبانی از آن استفاده کنیم.

آفت سپردار توت میزبان اصلی درخت توت بوده و پوره های آفت پس از خروج از تخم روی تنه و شاخه های اصلی درخت مستقر شده و با تغذیه از شیره گیاهی سبب ضعف عمومی، ریزش برگ، خشکیدگی سرشاخه ها و در نهایت در صورت عدم اقدامات کنترلی، خشکیدگی درخت می شود.

ایرنا