انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک
انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک
مدیر پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب عضو هیئت علمی این دانشگاه به عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک(IOP) خبر داد.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، موسی ترابی از انتخاب فرهاد ستاری دانشیار گروه فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک(IOP) خبر داد و گفت: موسسه‌ فیزیک(IOP)، مرکز اصلی پژوهش و آموزش فیزیک در انگلستان و ایرلند است که مجموعه زیادی از مجلات معتبر علمی در زمینه‌های مختلف فیزیک را به چاپ می‌رساند.

وی افزود: موسسه‌ فیزیک(IOP) در بیان موقعیت داور معتمد، عبارت «این موقعیت به معنای تصدیق شایستگی داوری در سطحی بالا و توانایی نقادی مباحث علمی با استاندارد عالی است» را عنوان کرده است.

مدیر پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه فرهاد ستاری تاکنون بیش از ۸۰ مقاله در مجلات معتبر پژوهشی(JCR) و بیش از ۱۰۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ارائه کرده است، تصریح کرد: وی همچنین کتابی با عنوان«سلول‌های خورشیدی و متمرکز کننده‌های خورشیدی» را تصنیف و تاکنون ۱۶۰ مقاله در مجلات معتبر علمی با درجه‌ کیفیت Q۱ و Q۲ را داوری کرده و عضو هیئت تحریریه نشریه Frontiers in Physics  با درجه‌ کیفیت Q۲ است.