امنیت اماکن با تولید محصول ایرانی ارتقا یافت
امنیت اماکن با تولید محصول ایرانی ارتقا یافت

به گزارش تیکنا، دقت و کیفیت حراست و نگهبانی از اماکن و ساختمان‌ها با تولید سیستم هوشمند نگهبانی و گشت سهنگ به همت فناوران ایرانی افزایش یافت. این محصول دانش‌بنیان که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از فناوری ژئوماتیک تولید […]

به گزارش تیکنا، دقت و کیفیت حراست و نگهبانی از اماکن و ساختمان‌ها با تولید سیستم هوشمند نگهبانی و گشت سهنگ به همت فناوران ایرانی افزایش یافت.

این محصول دانش‌بنیان که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از فناوری ژئوماتیک تولید شده است، می‌تواند توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی که گشت و بازرسی برای آنها یک هسته کلیدی محسوب می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

عملکرد این سیستم، مکانیزه کردن همه مراحل گشت و نگهبانی درونی و بیرونی سازمان‌ها است که با هدف ارتقای دقت و اطمینان از تحت نظارت بودن تمام مناطق مهم و استراتژیک توسط نگهبان، برقراری عدالت و صرفه جویی در هزینه ها و خسارات ناشی از عدم کارکرد صحیح نگهبان ها طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

براساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در این سیستم با شبیه‌سازی کامل یک سازمان شامل نگهبانی‌ها، مسیرها، محدوده‌ها، ساختمان‌ها و طبقات، امکان برنامه‌ریزی و تدوین الگوهای گشت و نگهبانی وجود داشته و پس از آن برنامه گشت هر نگهبان بر روی دستگاه پرتابل نگهبانی قاب مشاهده است.

نگهبانان باید حین انجام عملیات گشت با همراه داشتن دستگاه، امکان صحت سنجی و مانیتورینگ برخط خود و سپس ارزیابی و گزارش گیری از عملکرد خود را در اختیار سازمان قرار دهند.دقت و کیفیت حراست و نگهبانی از اماکن و ساختمان‌ها با تولید سیستم هوشمند نگهبانی و گشت سهنگ به همت فناوران ایرانی افزایش یافت.