الزام اخذ کد اخلاق برای تمام طرح‌های پژوهشی حوزه زیست پزشکی
الزام اخذ کد اخلاق برای تمام طرح‌های پژوهشی حوزه زیست پزشکی
«کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» اعلام کرد تمامی طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های حوزه «زیست-پزشکی» در کشور باید «قبل از اجرا»، کد اخلاق را از یک کارگروه/کمیته اخلاق در پژوهش معتبر اخذ کرده باشند.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی تاکید کرد، بر اساس ابلاغیه وزارتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تمامی طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های حوزه «زیست-پزشکی» در کشور باید «قبل از اجرا»، کد اخلاق را از یک کارگروه/کمیته اخلاق در پژوهش معتبر اخذ کرده باشند.

بر اساس اعلام کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی ازآنجا که اخذ نکردن کد اخلاق به‌عنوان تخلف پژوهشی محسوب شده و دارای تبعات برای پژوهشگران است، لذا تمامی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه/ دانشگاه‌های جهاددانشگاهی لازم است نظارت دقیق بر فرایند اخذ کد اخلاق در پژوهش، داشته باشند.

اطلاعات بیشتر در «سایت کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی» به آدرس https://ethics.acecr.ac.ir قابل‌دسترس است.

گفتنی است، کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی خرداد سال ۱۳۹۴ تشکیل شد و اعتبارنامه اولیه خود را از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اخذ کرد. تمام پژوهش های حوزه زیستی جهاد دانشگاهی تحت پوشش برنامه کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی قرار می گیرند.

رسالت این کارگروه حفاظت از حقوق، سلامتی و ایمنی افراد مورد پژوهش، حیوانات مورد آزمایش، جامعه، محیط زیست و پژوهشگران در طی پژوهش و حفظ و دفاع از حیثیت علمی جهاد دانشگاهی به واسطه دیده بانی رعایت اصول اخلاق در پژوهش است.