افق‌های بنیاد ملی نخبگان بررسی شد
افق‌های بنیاد ملی نخبگان بررسی شد
کمیسیون دائمی هیات امنای بنیاد ملی نخبگان برگزار شد تا ضمن بررسی فعالیت‌ها، برنامه‌های آینده و افق پیش روی این بنیاد ترسیم شود.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوی، محمد زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان و جمعی از معاونان این بنیاد در نشست کمیسیون دائمی هیات امنا حضور یافتند.

ناصر باقری مقدم قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان در این نشست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بنیاد ملی نخبگان بر مبنای مصوبات  صورت گرفته ارائه داد.

در این گزارش، محورهایی همچون حمایت از نخبگان غیر ایرانی، جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی، ایجاد کانون های تفکر در سراسر کشور، گسترش دامنه نخبگانی و افزوده شدن ۸ حوزه دیگر هم به دامنه نخبگان تا پایان سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین ترکیب، ساختار و اعضای اعضای شورای ملی نخبگان مشخص شد. همچنین گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی این بنیاد ارائه شد.