افزایش ۷ درصدی حجم صادرات از گمرکات بوشهر
افزایش ۷ درصدی حجم صادرات از گمرکات بوشهر

به گزارش تیکنا، به گفته ناظر گمرکات استان بوشهر سال گذشته ۲۷ میلیون و ۱۸۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شد که حجم آن در هم سنجی با سال پیش از آن هفت درصد افزایش یافته است.

به گزارش تیکنا، به گفته ناظر گمرکات استان بوشهر سال گذشته ۲۷ میلیون و ۱۸۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شد که حجم آن در هم سنجی با سال پیش از آن هفت درصد افزایش یافته است.