افزایش چندبرابری ارزآوری دستاوردهای وزارت دفاع برای کشور
افزایش چندبرابری ارزآوری دستاوردهای وزارت دفاع برای کشور
به گفته وزیر دفاع میزان ارز آوری دستاوردهای وزارت دفاع برای کشور نسبت به دو سال گذشته چند برابر افزایش داشته است.

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دستاوردهای متعددی را در حوزه دفاعی ساخته و بسیاری از این دستاوردها هم به کشورهای مختلف دنیا که در عرصه مبارزه با تروریست و مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند، به فروش رسانده و این کار ارزآوری خوبی برای کشور داشته است.

امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز به میزان ارز آوری از فروش دستاوردهای وزارت دفاع اشاره و گفته است که « میزان ارز آوری نسبت به دو سال گذشته چند برابر افزایش داشته است».

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مردادماه سال جاری و همزمان با روز صنعت دفاعی افتتاح و آخرین دستاوردهای خود حوزه دفاعی را به نمایش گذاشت. بمب‌های هوشمند بالدار آرمان و یاسین به همراه پهپاد پرسه زن سینا، موشک فجر ۵ و راکت هدایت شونده ۱۲۲ میلیمتری، موشک الماس ۳ و راکت‌اندازهای قصیر و بدر برای نخستین مرتبه در این نمایشگاه عرضه شدند.