اعطای کرسی پژوهشی در حوزه‌های آب، هوش مصنوعی، انرژی و محیط زیست
اعطای کرسی پژوهشی در حوزه‌های آب، هوش مصنوعی، انرژی و محیط زیست
بنیاد ملی علم ایران، کرسی‌های پژوهشی در چهار حوزه هوش مصنوعی، آب، انرژی و محیط‌زیست، به پژوهشگران عضو هیات‌علمی دانشگاه‌ها با مرتبه استاد تمام و دارای سوابق پژوهشی درخشان در سطوح ملی و بین‌المللی و دارای حداقل یک طرح خاتمه‌یافته موفق در بنیاد اعطا می کند.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، بنیاد ملی علم ایران (INSF) کرسی‌های پژوهشی در چهار حوزه هوش مصنوعی، آب، انرژی و محیط‌زیست، به پژوهشگران عضو هیات‌علمی دانشگاه‌ها با مرتبه استاد تمام و دارای سوابق پژوهشی درخشان در سطوح ملی و بین‌المللی و دارای حداقل یک طرح خاتمه‌یافته موفق در بنیاد اعطا می کند.

مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هر کرسی پژوهشی به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سالانه برای کرسی فردی و مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سالانه برای کرسی گروهی تا سقف پنج سال است.

در همین راستا بنیاد ملی علم ایران از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سراسر کشور درخواست کرده است که به‌منظور مشارکت مؤثر اعضای هیات‌علمی برجسته آن دانشگاه یا پژوهشگاه، فهرست مشخصات اعضای هیات‌علمی برجسته شامل نام و نام خانوادگی و شماره‌ تلفن همراه محققان برتر را به نحو مقتضی جمع‌آوری و به ایمیل دبیرخانه این بنیاد به نشانی info@insf.org ارسال کنند.

اعضای هیات‌علمی معرفی شده از سوی دانشگاه ها برای دریافت این کرسی ها باید حائز چند شرط باشند. شرط نخست این است که افراد متقاضی کرسی پژوهشی باید دارای مقالات با ضریب تأثیر بالا در سه سال اخیر باشند. همچنین نویسنده اصلی در مجلات Nature یا Science بوده و در کارنامه پژوهشی خود، عنوان استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برتر کشوری و رتبه در جشنواره‌های ملی مرتبط با حوزه تخصصی را داشته باشند.

تألیف یا تصنیف کتاب در زمینه تخصصی عضو هیئت‌علمی، اختراع، نوآوری، اکتشاف و نظریه‌پردازی، دارابودن حداقل یک پروژه تحقیقاتی خاتمه‌یافته در سطح ملی نیز از دیگر شرایطی است که باید محققان برای دریافت کرسی پژوهشی داشته باشند.