اعتبار بیمه‌نامه‌های سه دهک اول درآمدی رایگان تمدید می‌شود
اعتبار بیمه‌نامه‌های سه دهک اول درآمدی رایگان تمدید می‌شود

به‌گزارش تیکنا، محمدمهدی ناصحی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تمام افرادی که در سه دهک پایین بودند و بیش از ۶ میلیون نفر در یک طرح کلی و مابقی آنها که حداقل ۸ میلیون نفر هستند، در یک مرحله و در یک فاز از اول سال ۱۴۰۲ تمدید بیمه شدند. وی با اشاره به اینکه […]

به‌گزارش تیکنا، محمدمهدی ناصحی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تمام افرادی که در سه دهک پایین بودند و بیش از ۶ میلیون نفر در یک طرح کلی و مابقی آنها که حداقل ۸ میلیون نفر هستند، در یک مرحله و در یک فاز از اول سال ۱۴۰۲ تمدید بیمه شدند.

وی با اشاره به اینکه اعتبار بیمه نامه تمام بیمه شدگان روستایی بیمه سلامت نیز تمدید شد، تصریح کرد: در حقیقت ۶۰ درصد از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت که بیمه رایگان دارند، ابتدای سال تمدید بیمه شدند.

او توضیح داد: این اقدام صورت گرفت تا قانون بودجه ۱۴۰۲ ابلاغ شود و مراحل کاری که نیاز است برای این امر با همکاری وزارت رفاه و بروز شدن اطلاعات، صورت گیرد.

انتهای پیام/