ارتباط و تعامل بین دانشگاه‌ها نقطه قوت برگزاری رویداد جایزه مصطفی(ص) است
ارتباط و تعامل بین دانشگاه‌ها نقطه قوت برگزاری رویداد جایزه مصطفی(ص) است
یکی از دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: در رویداد جایزه مصطفی(ص) ارتباط خوبی بین دانشگاه‌ها برقرار می‌شود و همین موضوع نقطه قوت رویداد است.

به گزارش خبرنگار گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، محمد منصوری دانشجوی دانشگاه اصفهان در حاسیه رویداد اعطای جایزه مصطفی(ص) در خصوص رویداد دانشجویی همکاری بین رشته‌ای می‌گوید: این رویداد یکی از رویدادهای خوب ور حال برگزاری است اما میتوانست با گوشی‌های مترجم همراه باشد که ما دانشجویان بتوانیم استفاده بیشتری از این برنامه و مهمانان بین المللی که در این جا حضور دارند،داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از طریق فضای مجازی دانشگاه با این رویداد آشنا شده، می‌افزاید: برگزاری رویداد دانشجویی همکاری بین رشته‌ای، باعث شد که دانشجویان دانشگاه های مختلف دور هم جمع شوند و در کنار آشنایی با اساتید کشورهای مختلف با یک دیگر نیز آشنا شوند و چالش هایی را که با آن روبرو هستند را مطرح کنند.

رضایت دانشجویان از محیط برگزاری رویداد

مطهره رافعی منش دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در خصوص رویداد دانشجویی همکاری بین رشته‌ای می‌گوید: با توجه به اینکه سخنرانان بین‌المللی، لهجه دارند اگر این برنامه با وجود گوشی‌های ترجمه برگزار می‌شد، محیط برگزاری و شرایط  اجرا ، بسیار عالی است.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری اگر بعد از ظهر بود مناسب تر بود، ادامه می‌دهد:  با شروع سال تحصیلی، کلاس های دانشگاه در حال برگزاری است و امروز یا باید این رویداد را از دست میدادم یا کلاس دانشگاه را،که ترجیح دادم از این رویداد که  از طریق انجمن های علمی دانشگاه با آن آشنا شدم، استفاده کنم.

علیرضا تنها دانشجوی برق دانشگاه صنعتی می‌گوید:  این پنجمین دوره از جایزه مصطفی است که در حال برگزاری است و در خاطرم هست که دوران دانش آموزی نیز در جایزه مصطفی شرکت کردم و حالا که دانشجو هستم،هم فرصتی پیش آمد تا در شهرم اصفهان از رویدادهای آن بهره ببرم.

ارتباط و تعامل بین دانشگاه‌ها در جریان برگزاری رویداد

وی می‌افزاید:صحبت های سخنرانان جامع و جالب بودند، همچنین از اینکه از دانشگا‌ه های اصفهان در این رویداد حضور دارند، اتفاق بسیار خوبی است چرا که در این رویداد ارتباط و تعامل میان دانشگاه های مختلف برقرار می‌شود. محیا شدن این فضا یک نقطه قوت است

این دانشجو ادامه می‌دهد: اساتیدی که در این رویداد حضور بهم می‌رساند باعث می‌شود که با فرهنگ و تمدن کشور عزیزمان ایران آشنا شوند و زمانی که به کشورشان باز می‌گردند از ایران تعریف کنند، که این اتفاق برای کشورم بسیار اتفاق خوبی است.

موضوع سخنرانی‌ها جذاب است

عرفان جمشیدیان دانشجوی دانشگاه اصفهان در خصوص رویداد دانشجویی همکاری بین رشته‌ای می‌گوید: موضوع های سخنرانان جذاب و جالب است و اساتید راهکارهای خوبی را ارائه می‌دهند اما تعامل و ارتباط دانشگاه های مختلف اصفهان با یک دیگر اتفاق جذاب تری است که در این رویداد اتفاق افتاده است.

وی که از طریق انجمن علمی دانشگاه با این رویداد اشنا شده ، معتقد است که نبود مدیریت در زمان صحبت ها یکی از نقطه ضعف های این رویداد است چرا که اساتیدی که صحبت های کاربردی و جذاب تری داشتند زمان کمتری را برای صحبت داشتند.

انتهای پیام/