ارتباط میان صنعتگران و فناوران حوزه نانو پایدارتر شده است
ارتباط میان صنعتگران و فناوران حوزه نانو پایدارتر شده است

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، شناسایی نیازهای واحدهای صنعتی و اتصال آنها به راه‌حل‌های فناورانه مهم‌ترین ماموریتی است که کارگزاران فناوری به عهده دارند. این کارگزاران در واقع به تقویت چرخه تبادل فناوری در صنعت کمک می‌کنند و راه میانبری برای پاسخ به نیازها محسوب می‌شوند. برای اثرگذاری واقعی و بیشتر زیست‌بوم فناوری و […]

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، شناسایی نیازهای واحدهای صنعتی و اتصال آنها به راه‌حل‌های فناورانه مهم‌ترین ماموریتی است که کارگزاران فناوری به عهده دارند.

این کارگزاران در واقع به تقویت چرخه تبادل فناوری در صنعت کمک می‌کنند و راه میانبری برای پاسخ به نیازها محسوب می‌شوند. برای اثرگذاری واقعی و بیشتر زیست‌بوم فناوری و نوآوری نیاز است تا حلقه‌های آن به یکدیگر متصل شوند و زنجیره‌ای از نیازها و پاسخ‌ها را در دل خود ایجاد کنند.

صنعت نانو نیز یکی از این حوزه‌ها است که با شکل‌گیری شبکه تبادل فناوری و با کمک کارگزاران توانسته طی سال‌های اخیر بازار داخلی خود را توسعه دهد و فناوری‌های تولید شده در کشور را به نیازهای صنعتی متصل کند.

در حال حاضر نیز ۶۳ کارگزار فناوری در شهرهای مختلف کشور در حال فعالیت هستند تا بتوانند به عنوان محرک و کاتالیزور با مشاوره‌‌های فنی و حقوقی خود دو طرف عرضه و تقاضا را به یکدیگر وصل کنند و با این کار تجاری‌سازی فناوری و نوآوری را در صنعت نانو ارتقا دهند.

کارگزاران تبادل فناوری یکی از پایه‌های اصلی ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه هستند. آنها تسهیل‌گران فناوری هستند و در به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضا، خلق فرصت‌های ویژه و مشاوره کسب و کار به فناوران کمک می کنند. این افراد حلقه واسط میان فناوران و سرمایه‌گذاران هستند و ارتباط میان این دو را تسهیل می‌کنند.