اختراع مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان
اختراع مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان
مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان Organic supplement of copper and zinc stabilized by phenolic extract of pomegranate peel for ruminant nutrition توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند ثبت اختراع شد.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، اختراع مکمل آلی مس و روی پایدار شده با عصاره فنولی پوست انار برای تغذیه نشخوار کنندگان توسط سیداحسان غیاثی، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، محسن مجتهدی، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، یاسر فیضدار برآبادی، دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه بیرجند و رسول کدخدایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده صنایع غذایی مشهد ثبت اختراع شد.در اختراع نامبرده به معرفی استفاده از روشی جدید و بهینه شده برای تولید مکمل آلی پایدار شده در شکمبه نشخوارکنندگان پرداخته می‌شود.

در این اختراع در مرحله اول رشته‌های نانوفیبریل پروتئین آب پنیر در شرایط بهینه تولید و با مکمل‌های معدنی شامل سولفات مس و سولفات روی به صورت تکی یا گروهی ترکیب شده است که در نهایت تشکیل کمپلکس نانوفیریل – یون فلزی را می‌دهد. در مرحله دوم کمپلس نانوفیبریل – ‌یون فلزی فوق در حضور عصاره فنولی پوست انار پایدار شده تا نسبت به هضم شکمبه‌ای مقاوم باشد. مکمل آلی پایدار شده دارای خلوص و عملکرد جذب بالاتری در روده نسبت به اشکال معدنی و نمونه‌های تجاری موجود در بازار می‌باشد. این نوع مکمل تولید شده با این روش در زمینه تغذیه نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از اهداف این اختراع می‌توان به ارائه روشی مناسب و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی برای تولید مکمل‌های آلی حاوی عناصر مس و روی با پایداری و خلوص مناسب و با قابلیت دسترسی و جذب بالا در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان که علاوه بر افزایش بهره‌وری و جلوگیری از مسمومیت، باعث کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع عناصر می‌شود اشاره کرد.

این اختراع در بر گیرنده معرفی روش جدیدی در فرآیند تولید مکمل‌های آلی مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان می‌باشد که می‌تواند جایگزین اشکال غیر آلی و یا حتی آلی مکمل‌های معدنی در تغذیه نشخوارکنندگان شود. که علاوه بر کاهش هزینه‌های واحد پرورش، افزایش راندمان تولید، مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع عناصر به محیط را کاهش می‌دهد.

در این اختراع برای تولید مکمل آلی پایدار به جای استفاده از اسیدهای آمینه یا پپتید از نانوفیبریل های پروتئین آب پنیر که به عنوان منبع پروتئین ارزان قیمت و از طرفی پروتئین عبوری از شکمبه در تغذیه نشخوارکنندگان مطرح است استفاده شده است.

گفتنی است که تولید نانوفیبریل نسبت به روش هیدرولیز کامل پروتئین به اسیدهای آمینه ارزان تر و راحت تر می باشد و نیاز به تجهیزات و امکانات خاصی ندارد. از طرفی مکمل ساخته شده در این اختراع با عصاره فنولی پوست انار پایدار شده که منجربه افزایش زیست فراهمی و خلوص بالاتر در مقایسه با سایر مکمل‌های آلی می‌شود.

هچنین استفاده از پروتئین آب پنیر در تولید مکمل آلی که به عنوان منبع پروتئین عبوری از شکمبه نشخوارکنندگان مطرح است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد.

استفاده از نانوفیبریل پروتئین آب پنیر که با تولید آسان سبب بهینه شدن شرایط تولید مکمل آلی با پایداری و خلوص بیشتر می‌شود از دیگر اهداف اختراع است. پایدار کردن مکمل آلی تولید شده با عصاره فنولی پوست انار که منجر با افزایش مقاومت در مقابل هضم شکمبه‌ای در روده باریک جذب می‌شود و بر طرف کردن احتیاجات مس و روی نشخوارکنندگان با استفاده از مکمل‌های ارزان قیمت و با تأکید بر زیست فراهمی و جذب بالاتر از دیگر اهدف این اختراع می‌باشد.

این اختراع در سوم تیر۱۴۰۲ با شماره ثبت ۱۰۹۴۲۴ توسط اداره ثبت اختراع و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.