اجرای طرح نگهداشت شهر با محوریت لایروبی نهرها در منطقه ۱۳
اجرای طرح نگهداشت شهر با محوریت لایروبی نهرها در منطقه ۱۳
همزمان با دومین پنجشنبه مهر ۱۴۰۲، طرح نگهداشت شهر با تاکید بر لایروبی انهار و رفع نا زیبایی های بصری در محور های منتخب نواحی چهارگانه منطقه۱۳ اجرایی شد.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، محمدهادی علی احمدی شهردارمنطقه۱۳ گفت: یکی از اولویت های مجموعه مدیریت شهری، رسیدگی به وضعیت نگهداشت شهر و حفظ طراوت، پاکیزگی و پویایی شهر است که در این راستا، این طرح در محور های منتخب این منطقه انجام شد.

او افزود: با به کارگیری ماشین آلات تخصصی و فعالیت ۱۰۷ نیروی کارگری، طرح پنجشنبه های نگهداشت شهر در خیابان های طبرسی ناحیه۱ ، پیروزی ناحیه۲، سیمتری نیروی هوایی ناحیه۳ و خیابان صدیقیان ناحیه۴ اجرایی شد.

به گفته شهردار منطقه۱۳، نظافت و رفت و روب، کند و کوب باغچه ها، شستشوی المان های شهری، لایروبی انهار و حوضچه های رسوبگیر، کف تراشی و گندزدایی مخازن، طعمه گذاری کلونی های موش، پاکسازی برچسب و پوستر های تبلیغاتی غیرمجاز، رفع سد معبر اصناف و دستفروشان از جمله اقدامات انجام شده در طرح پنجشنبه های نگهداشت شهر بود.

او به بازدید سرزده مدیر کل خدمات شهری شهرداری تهران از محدوده منطقه ۱۳در سحرگاه روز پنجشنبه با همراهی معاون خدمات شهری منطقه۱۳، شهرداران نواحی و رییس خدمات شهری منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: بازدیدهای میدانی و حضور در کنار تلاشگران و نیروهای زحمتکش مجموعه خدمات شهری باعث شناسایی هر چه بیشتر نیازها و اولویت ها و اقدام سریعتر در رفع و رسیدگی به این موارد است.