اجرای طرح محله سبز در منطقه ۳ تهران
اجرای طرح محله سبز در منطقه ۳ تهران
طرح محله سبز با هدف افزایش مشارکت شهروندان با تفکیک پسماند در مبدا در قالب آموزش چهره به چهره با مراجعه حضوری به در منازل در محله آرارات منطقه 3 اجرایی می شود.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: در ازای تحویل زباله ارزشمند، حساب شهروند در سامانه «شهرزاد» شارژ می‌شود و می‌تواند برای تهیه بلیت اتوبوس، مترو وعوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از آن استفاده کند.

محمدی در ادامه از نحوه بکارگیری پیمانکاران، فرمت قراردادهای خدمات شهری و مدیریت پسماند بصورت تجمیعی و یکپارچه تحت عملکرد یک پیمانکار واحد از آبان ماه سال جاری خبر داد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به نواقص موجود در مدل قراردادها و برشمردن مشکلات ناشی از ضعف توانمندی و تجهیزات پیمانکاران موجود، نسبت به بکارگیری شرکتهای دارای توان و تجربه کافی در این زمینه تاکید کرد.

حسین سیگارودی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۳ اظهار کرد: این طرح بصورت پایلوت در محله آرارت به طور کامل اجرا می شود که طی آن آموزشگران، محتواهای زیست محیطی در زمینه مدیریت و تفکیک پسماند را به صورت چهره‌ به چهره و منزل به منزل به خانواده های ساکن در این محله آموزش می دهند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ به اپلیکیشن “نوماند” اشاره کرد و ابراز داشت: شهروندان از طریق این نرم افزار موبایلی می توانند زباله های تفکیکی خود را در طول شبانه روز به ماموران شهرداری تحویل می دهند.