اجازه تعدی به حقوق هیچ انسانی را نخواهم داد
اجازه تعدی به حقوق هیچ انسانی را نخواهم داد
رئیس جمهور منتخب در یادداشتی نوشت: اجازه تعدی به حقوق هیچ انسانی را نخواهم داد.

به گزارش تیکنا، مسعود پزشکیان شنبه – ۱۶ تیرماه – در یادداشتی خطاب به یکی از هواداران خود به نام زینب گفت: با سلام و آرزوی توفیق و سربلندی دخترم زینب، من تا جایی که در اختیارم باشد و بتوانم، اجازه تعدی به حقوق هیچ انسانی را نخواهم داد و امیدوارم به کمک خدا و مردم، شرمنده مردم شریف ایران عزیزمان نباشم.

منبع مهر