آیین نامه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی ابلاغ شد
سازمان امور دانشجویان طی نامه‌ای آیین‌نامه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی را به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، آیین نامه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی از سوی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شد.

در این آیین نامه آمده است: با توجه به رویکرد سازمان امور دانشجویان به جوانان و استفاده از ظرفیت بالقوه آنان برای ایجاد تحرک و پویایی در جامعه و نظر به اهمیت توسعه مهارت‌ها در کنار تحصیل علم و دانش، در سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، یکی از راهبردهای آموزش عالی، افزایش روحیه نشاط، امید و پویایی در دانشگاهیان و مدیریت زمان جهت بهره‌وری بهینه از سرمایه عمر با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی تعریف شده است.

بر همین اساس، با عنایت به تاکید مقام عالی وزارت بر فناور و نوآورپروری و ضرورت ایجاد زمینه بروز خلاقیت دانشجویان و همچنین گسترش استفاده از فناوری‌های روز در حوزه‌های ورزشی، این آیین‌نامه به منظور برگزاری المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی، طراحی و تدوین شده است.

برای دریافت متن کامل آیین نامه اجرایی المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی اینجا کلیک کنید.