آمادگی زیمباوه برای استفاده از توانمندی‌های فناوری ایران
آمادگی زیمباوه برای استفاده از توانمندی‌های فناوری ایران
وزیر علوم زیمبابوه گفت: ۲ کشور دارای روابط عمیق سیاسی و فرهنگی هستند که این امر، به سایر حوزه‌ها همچون همکاری‌های علمی توسعه می یابد.

به گزارش تیکنا و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، آمون مورویرا، وزیر علوم زیمبابوه در دیدار با روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با اشاره به روابط عمیق سیاسی و قرابت مردم دو کشور تصریح کرد: تعامل خوب و روابط دوستانه دو کشور ایران پیدا کند.

وزیر علوم زیمباوه با اشاره به برخورداری این کشور از منابع طبیعی و ضرورت استفاده از دانش و فناوری برای ارتقای این منابع به خدمات، اشتغال و خلق ثروت گفت: معتقدیم کاربردی‌سازی ظرفیت‌ها و منابع طبیعی با کمک دانش و فناوری ممکن است و با توجه به منابعی که زیمبابوه در اختیار دارد، توانمندی‌های دانشی و فناورانه ایران می‌تواند به گسترش خدمات، افزایش رفاه و پیشرفت با سوار شدن فناوری بر این ظرفیت‌ها منجر شود. آمادگی کامل داریم تا از توانمندی ایران در کاربردی سازی فناوری در حوزه‌هایی همچون هوافضا، کشاورزی، سلامت، محیط زیست و معادن در قالب هماهنگی‌های بین تیم‌های متخصص از دو کشور استفاده کنیم و همکاری‌هایمان را در زمینه‌های فناوری و اقتصادی، گسترش دهیم. با آغوش باز از همکاری علمی، نوآوری، اجتماعی و صنعتی، استقبال می‌کنیم.

«ایران» الگوی خودباوری و توانمندی

آمون مورویرا با اشاره به رویکرد حمایتگرانه و دیدگاه باز جمهوری اسلامی ایران افزود: در تلاش هستیم تا روابط سیاسی خوب دو کشور را به سطح روابط علمی و فناوری نیز ترجمه کنیم و بر این باور هستیم که ایران در زمینه استقلال، خودباوری و پیشرفت قدم‌های خوبی برداشته است. برای ما مهم است تا تجربیات ایران را بیاموزیم و با استفاده از فناوری و نوآوری، کرامت و عزت‌مندی را برای مردم خود به ارمغان ببریم. در گفت و گو و دیدار با معاون علمی رییس‌جمهور ایران بر این موضوع تاکید شد و اعلام کردیم که مشتاق هستیم روابط راهبردی با ایران را به ویژه در حوزه علم و فناوری تقویت کنیم و این کار را در قالب سیاست‌ها، کمیته‌های مشترک و کارگروه‌های همکاری دنبال خواهیم کرد.

وزیر علوم زیمباوه همچنین با اشاره به استفاده از تجربیات ایران در بومی‌سازی محصولات استراتژیک و پیشرفته گفت: ایران دارای سال ها تجربه و دستاورد در عرصه نوآوری است و توانسته با اتصال فناوری و نوآوری به منابع، عزت و اقتدار را برای مردم خود کسب کند. در زیمباوه همچنان منابع طبیعی و زیرزمینی، محور اقتصاد هستند . ما به دنبال این هستیم تا از اقتصاد مبتنی بر منابع عبور کنیم. وابستگی به منابع، خواسته استعمارگران است و ما با گذار از منبع پایه بودن، به دنبال حرکت به سوی یک اقتصاد مولد هستیم.

وی افزود: از طریق ارائه خدمات و تولید محصولات مناسب می‌توانیم به مردم خود کرامت ببخشیم. با معاون محترم علمی به یک هماهنگی برای اجرای پروژه هایی با مالکیت مشترک بر زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و دانش و فناوری‌ها رسیدیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک به یک پلتفرم برای تولید محصولات مشترک با کیفیت مطلوب دست پیدا کنیم.