آزادسازی مسیر تردد شهروندان در تقاطع خیابان ۱۷ شهریور پس از ۸ سال
آزادسازی مسیر تردد شهروندان در تقاطع خیابان ۱۷ شهریور پس از ۸ سال
کمتر از ۱۰ روز مصوبه سومین دور بازدید شهردار منطقه ۱۵، از ناحیه یک، اجرایی و کارگاه مترو خیابان شهید رضایی تقاطع خیابان ۱۷ شهریور پس از ۸ سال جمع آوری و مسیر تردد برای شهروندان آزادسازی شد.

به گزارش تیکنا و محمد شیری شهردار منطقه با اشاره به انجام سومین دور بازدید میدانی نواحی هفتگانه منطقه با حضور معتمدان محلی طی یک ماه گذشته گفت: امروزه ارتقای کیفیت‌های زندگی شهروندان یکی از مهم‌ترین موضوعات مدنظر در طرح‌های توسعه شهری مدیریت شهری منطقه است، و هدف از بازدیدهای میدانی نواحی شناسایی مسائل و مشکلات در سطح محلات و پیگیری ، نظارت و اجرا در کمترین زمان ممکن است.

به گفته وی؛ به همین سبب در بازدید میدانی از ناحیه یک مصوبه ای با موضوع جمع آوری کارگاه مترو خیابان شهید رضایی تقاطع خیابان ۱۷ شهریور و آزادسای مسیر تردد شهروندان پس از ۸ سال مطرح شد، که به منظور رفاه حال شهروندان مصوبه مذکور با اولویت پیگیری و کمتر از ۱۰ روز به ثمر رسید.

شهردار منطقه افزود: کارگاه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از سال ۹۵ به پیمانکار شرکت مترو جهت احداث خط ۶ تحویل داده شده بود ، که با جمع آوری آن پس از این مدت مسیر تردد شهروندان آزادسازی شد و عرض معبر کامل جهت تردد و رفاه حال شهروندان آماده سازی و تحویل شد.

شیری به اقدامات عمرانی جهت آماده سازی مسیر نیز اشاره کرد و گفت: اجرای ۳۵۰ مترمربع پیاده روسازی و ۱۴۰ متر طول اجرای کانیو انجام شد و به منظور هدایت آبهای سطحی آن محدوده عملیات روکش آسفالت نیز در دستور کار است.

وی در پایان اضافه کرد: با اجرای طرح جمع آوری کارگاه مترو خیابان شهید رضایی تقاطع خیابان ۱۷ شهریور مسیری به طول ۱۱۶ متر و عرض ۳ متر برای تردد شهروندان آزادسازی شد.